Privacyverklaring

van Autobahn Tank & Rast GmbH & Co. KG

Autobahn Tank & Rast GmbH & Co. KG (hierna 'Tank & Rast' genoemd) hecht als eigenaar van haar online aanwezigheid zoals www.tank.rast.de, www.serways-hotels.de of www.serways-hotels.de (hierna 'website' genoemd) grote waarde aan de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van haar gebruikers. Dit geldt ook voor sites die Tank & Rast eventueel onder andersluidende namen exploiteert (bijv. www.serways-hotels.de), die door middel van links verwijzen naar de website www.tank.rast.de.

Dienstverlener volgens § 13 TMG (Duitse Telemediawet) en verantwoordelijk bedrijf volgens § 3 al. 7 BDSG (Duitse privacywet) is Tank & Rast, zie daarvoor ons colofon.

Hieronder informeren wij over de wijze waarop, de omvang waarin en het doel waartoe Tank & Rast persoonsgerelateerde gegevens verzamelt en gebruikt.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privésfeer heeft voor Tank & Rast hoge prioriteit. Tank & Rast zal uw gegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en alle toepasselijke bepalingen en de eisen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van de website van Tank & Rast

Bij een bezoek aan de website van Tank & Rast worden de volgende gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

  • IP-adres (tijdelijk)
  • datum en tijdstip waarop de website wordt gebruikt
  • opgeroepen internetadres (URL)
  • type browser
  • evt. datum, tijdstip en inhoud van een foutmelding

Het opslaan van de hier genoemde gegevens gebeurt om eventueel optredende technische fouten of misbruik van de website en diensten van Tank & Rast te kunnen herkennen en verhelpen.  Deze gegevens worden niet geëvalueerd met als doel persoonsgerelateerde gebruiksprofielen op te stellen.

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens van geregistreerde gebruikers

Bepaalde diensten van Tank & Rast zijn uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Voor registratie zijn de volgende gegevens nodig: 

  • e-mailadres
  • wachtwoord

Cookies

Tank & Rast maakt gebruik van zogeheten 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die de website van Tank & Rast naar de browser van de gebruiker verstuurt en die op zijn pc worden opgeslagen als anonieme herkenningspunten. Doel van deze cookies is bijvoorbeeld een gebruiker gedurende het bezoek aan de website van Tank & Rast als bevoegde gebruiker te identificeren. Zonder deze tijdelijke 'caching' zouden bij bepaalde toepassingen steeds opnieuw dezelfde gegevens ingevoerd moeten. Cookies onthouden alleen de gegevens die een server verstrekt en/of de gebruiker op verzoek invoert (bijv. opbouw, gegevens van domein, pad, verloopdatum, cookienaam en waarde). Dat wil zeggen: ze onthouden puur technische informatie, geen persoonlijke gegevens. Een cookie kan geen harde schijf uitlezen.

Op verzoek van de gebruiker kan het opslaan van cookies worden uitgeschakeld voor de browser in het algemeen of voor een specifiek geval. Wanneer cookies niet worden geaccepteerd is het echter mogelijk dat bepaalde sites niet meer correct worden weergegeven. 

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Tank & Rast gebruikt op deze website de functie 'Activering van de IP-anonimisering'. Dat betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten waarmee een overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte is gesloten van te voren wordt ingekort door een server van Google in de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar ingekort. In opdracht van Tank & Rast zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige services te bieden aan Tank & Rast die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht.

Opdrachtgegevensverwerking

Tank & Rast heeft met Google een overeenkomst voor opdrachtgegevensverwerking gesloten en leeft de strenge vereisten van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig na. Het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend plaats volgens § 13 TMG (Duitse Telemediawet).

Verhinderen van gegevensverzameling

U heeft de mogelijkheid gegevensverzameling door Google Analytics te verhinderen door de browserinstellingen te wijzigen (1), een browser plugin te installeren (2) of een opt-out-cookie in te stellen (3).

1. Browserinstellingen wijzigen

U kunt het opslaan van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser. Tank & Rast wijst u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

2. Browser plugin

U kunt de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder deze link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. Tank & Rast wijst u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

3. Opt-out-cookie (met name voor mobiele apparaten)

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren LINK?.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gebruik van e-tracker web analytics

Op deze websites worden met technologieën van etracker GmbH gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk onder een pseudoniem gebruiksprofielen op te stellen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in een tijdelijke cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. De cookies maken het mogelijk dat de internetbrowser de site herkent. De gegevens die worden verzameld met de technologieën van etracker worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. Toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met nmiddellijke ingang hier worden ingetrokken.

Adform

Ter verbetering van comfort en kwaliteit van onze services maken wij gebruik van conversion tracking en retargeting, beide webdiensten van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark, Denemarken.

1. Conversion Tracking:

tijdelijke cookie voor Conversion Tracking wordt ingesteld als een gebruiker contact heeft met een door Adform gekoppelde advertentie. Gebruikers die niet willen deelnemen aan deze tracking, kunnen de cookie van Adform of Google  deactiveren via hun internetbrowser of hier op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst. Cookies die al op uw computer zijn opgeslagen kunt u wissen in de door u gebruikte browser, bijv. door tijdelijke websites te verwijderen.

2. Retargeting:

Deze website gebruikt retargeting-technologie van Adform. Hiermee is het mogelijk op websites van onze partners die internetusers die al belangstelling hebben voor onze website en onze producten aan te spreken met gerichte reclame. Het weergeven van de reclamemiddelen gebeurt bij het retargeten op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag. Het betreft een tijdelijke cookie, die na 60 dagen zijn geldigheid verliest. Als u niet wilt dat op uw belangstelling afgestemde reclame wordt weergegeven door Adform, kunt u hier op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst. Meer informatie over het privacybeleid van Adform vindt u op  http://site.adform.com/privacy-policy/.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een softwareoplossing van Google Inc., waarmee bedrijven via een interface websitetags kunnen beheren. Google Tool Manager implementeert uitsluitend tags. Dat betekent dat er geen cookies worden geplaatst en geen persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld. Google Tag Manager triggert andere tags die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Op deze manier wijzen wij daar specifiek op. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Wanneer door de gebruiker deactivering is ingeschakeld op domein- of cookieniveau, dan blijft deze bestaan voor alle tracking tags die via Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op:

http://www.google.de/tagmanager/faq.html
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens in geval van feedback, klachten van klanten en/of enquêtes

In geval van feedback en/of een eventuele klacht van een klant verzamelt Tank & Tast naast de concrete informatie van de feedback en/of klacht (aard, plaats, tijdstip) ook naam, adres en telefoonnummer van de klant. Voor het opnemen van contact is het voldoende als u de gegevens vermeldt voor het betreffende communicatiemiddel voor contactopname (e-mail, post of telefoon). Als u vrijwillig ook andere communicatiemiddelen voor contactopname aangeeft, worden ook deze opgeslagen. Tank & Rast zal deze gegevens uitsluitend opslaan voor de verwerking van uw feedback en/of uw klacht en alleen verstrekken aan de exploitant van de locatie waar de klacht betrekking op heeft. Het gebruik van deze gegevens vindt uitsluitend plaats voor het behandelen van de feedback en/of klacht en ter verbetering van de prestaties van Tank & Rast, de verbonden bedrijven en de exploitant van de locatie.

Wanneer via de website enquêtes worden gehouden, kan Tank & Rast de hieraan deelnemende personen verzoeken persoonsgerelateerde gegevens te verstrekken, zoals naam, adres en telefoonnummer. In dit geval zal de aan de enquête deelnemende persoon voor aanvang van de enquête uitdrukkelijk worden verzocht toestemming te verlenen deze gegevens op te slaan en te verwerken met als doel optimalisering van de diensten van Tank & Rast, de aangesloten ondernemingen en de locatie-exploitanten. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Informatie van Tank & Rast; newsletter

Het e-mailadres dat u bij registratie bij Tank & Rast heeft opgegeven, wordt door Tank & Rast alleen gebruikt voor het toesturen van informatie over Tank & Rast en haar diensten, inclusief het toesturen van newsletters,  indien u bij registratie de box heeft aangevinkt waarmee u nadrukkelijk toestemming geeft voor het toesturen van e-mails door Tank & Rast .

U kunt te allen tijde uw toestemming aan Tank & Rast voor het toesturen van informatie en newsletters intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar kundenkontakt(at)serways.de.

Links naar andere websites

Tank & Rast biedt deels ook links aan naar websites die geen eigendom zijn van Tank & Rast. Voor zover de gebruikers dergelijke websites willen bezoeken, dienen ze te letten op de betreffende bepalingen voor privacybescherming en overige verklaringen. Tank & Rast is niet verantwoordelijk voor de standaards of praktijken met betrekking tot privacybescherming van andere bedrijven.

Persoonsgerelateerde gegevens verstrekken aan derden

Tank & Rast verstrekt de persoonsgerelateerde gegevens van gebruikers alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor naleving van het contract of facturering, of wanneer u van tevoren uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven, of wanneer Tank & Rast daartoe wettelijk verplicht is.

Persoonsgerelateerde gegevens worden met name doorgegeven aan derden voor ontwikkeling en instandhouding van de functionaliteit van de website en voor  evaluatie van feedback van klanten.

Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

U kunt bij Tank & Rast te allen tijde informatie opvragen over de persoonsgerelateerde gegevens die Tank & Rast over u heeft opgeslagen, deze laten rectificeren of laten verwijderen. Tank & Rast zal uw persoonsgerelateerde gegevens op uw verzoek verwijderen indien Tank & Rast deze gegevens niet nodig heeft voor naleving van het contract of wettelijk verplicht is deze te bewaren. Daarnaast bevestigt Tank & Rast technische en organisatorische maatregelen getroffen te hebben, zodat verkregen persoonsgerelateerde gegevens met betrekking tot het verloop van de toegang of het overige gebruik ervan direct na hun beëindiging volgens de wettelijke bepalingen worden gewist of geblokkeerd.

Indien u toegang wilt tot de door Tank & Rast over uw opgeslagen gegevens, deze wilt rectificeren of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van de gegevensbescherming van Autobahn Tank & Rast GmbH, Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn, Tel. 0228/9220

Slotbepalingen

Tank & Rast behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen.